Meteen naar de inhoud

IK WIL OVERLEGGEN

Netwerk RELING heeft overlegtafels op niveau van het netwerk, de subregio ‘s, de 5 functies en de lokale integrale samenwerking. 

Iedere deelnemer, iedere partner maar ook niet aangesloten organisaties kunnen onderwerpen aanbrengen en deelnemen. 

Op elke overlegtafel is er plaats voor patiënt- en familieparticipanten. Zij vinden aansluiting via de patiënt- en familieverenigingen: LEF, Uilenspiegel en Similes

Netwerk RELING participeert rechtstreeks of via zijn leden aan verschillende andere overlegtafels: zorgraden en werkgroepen van eerstelijnszone ‘s, 1GEZIN1PLAN initiatieven, netwerk Zorg Voor Geïnterneerden, POM Limburg, enz.

Per overleg is er een voorzitter, functiecoördinator of promotor die je kan contacteren om een onderwerp aan te brengen.
Twijfel je op welke tafel jouw onderwerp het best tot zijn recht komt? De netwerkcoördinator helpt je graag verder. 

Lokale intersectorale samenwerking (kruispunten)

Kruispunt Noord-Limburg


Promotoren:
Rachel Vaes
0490 66 85 81
kruispuntnoordlimburg@gmail.com

Kruispunt West-Limburg & MidWestLim

Promotor:
Nieke Plessers
0492 23 12 35
kruispuntwestmidwest@gmail.com

Kruispunt Herkenrode


Promotor:
Kevin Houben
0490 66 86 77
kruispuntherkenrode@gmail.com

Kruispunt Haspengouw


Promotoren:
Sabien Vanhoef / Giselle Zwerts
0490 66 86 70
kruispunthaspengouw@gmail.com

Subregionaal overleg > regiotafels

De vroegere subregionale overlegtafels van het netwerk worden hervormd en samengevoegd met de werkgroepen geestelijke gezondheidszorg van de eerstelijnszone’s. Nood aan overleg met partners in de subregio (de eerstelijnszone)? Contacteer de netwerkcoördinator of lokale coördinator van de subregio.

Eerstelijnszones Herkenrode &
Haspengouw:

Lokaal coördinator: Isabel Masschaele

isabel.masschaele@noorderhart.be
0498/87.72.74

Eerstelijnszones Noord-Limburg, West-Limburg & MidWestLim:

Lokaal coördinator: Anne-Mie Sleurs

anne-mie.sleurs@noorderhart.be
0499/26.35.62

Functieoverleg

Functie 1A overleg:
Algemene preventie, promotie van de GGZ en beeldvorming: 
Limburgs Platform Geestelijk Gezond (LPGG)

Functiecoördinator:
Peter Beks – 011 54 72 43 – peter.beks@dagg-cgg.be

Functie 1B overleg:
Ondersteuning 1e lijn, indicatiestelling, screening,
vroegdetectie en vroeginterventie:


Functiecoördinator:
Geert Vanham – 011 27 42 98 – geert.vanham@zorggroepzin.be 

Functie 2 overleg:
Mobiele Teams

Crisisteams: Rinaldo Cavatorti – 011 788 031 – rinaldo.cavatorti@asster.be
Herstelteams: Jim Prenen – 011 788 029 – jim.prenen@asster.be

Functie 3 overleg:
Inclusie

Functiecoördinator:
Kris ’s Hertogen – 0489 918 971 – k.shertogen@kohesi.be

Functie 4 overleg:
Residentiële zorg

Functiecoördinator:
Dr. Andy De Witte – 011 788 002 – andy.dewitte@asster.be 

Functie 5 overleg:
Specifieke woonvormen

Functiecoördinator:
Niek Geuens – 011 70 27 70 – niek.geuens@vistha.be

Netwerkoverleg

Netwerkcomité

→ netwerkvoorzitter

Netwerkteam

→ de netwerkcoördinator

Werkgroep Resources

→ Coördinatoren mobiele teams

Netwerk voorzitter

Ann Hendrickx
011 78 80 03
ann.hendrickx@asster.be

Netwerkcoördinator

David Dol
0497 480843
david.dol@reling.be

Netwerkpsychiater

Dr. Andy De Witte
011 78 80 02
andy.dewitte@asster.be

Zorgprogramma manager crisiszorg
Coördinator mobiele crisisteam

Rinaldo Cavatorti
011 788 031 – rinaldo.cavatorti@asster.be

Zorgprogramma manager langdurige zorg
Coördinator mobiele herstelteams

Jim Prenen
011 788 029 – jim.prenen@asster.be