IK WIL OVERLEGGEN

Netwerk RELING heeft overlegtafels op niveau van het netwerk, de subregio ‘s, de 5 functies en de lokale integrale samenwerking. 

Iedere deelnemer, iedere partner maar ook niet aangesloten organisaties kunnen onderwerpen aanbrengen en deelnemen. 

Op elke overlegtafel is er plaats voor patiënt- en familieparticipanten. Zij vinden aansluiting via de patiënt- en familieverenigingen: LEF, Uilenspiegel en Similes

Netwerk RELING participeert rechtstreeks of via zijn leden aan verschillende andere overlegtafels: zorgraden en werkgroepen van eerstelijnszone ‘s, 1GEZIN1PLAN initiatieven, netwerk Zorg Voor Geïnterneerden, POM Limburg, enz.

Per overleg is er een voorzitter, functiecoördinator of promotor die je kan contacteren om een onderwerp aan te brengen.
Twijfel je op welke tafel jouw onderwerp het best tot zijn recht komt? De netwerkcoördinator helpt je graag verder. 

Netwerk voorzitter

Ann Hendrickx
011 78 80 03
ann.hendrickx@asster.be

Netwerkcoördinator

David Dol
0497 480843
david.dol@reling.be

Netwerkpsychiater

Dr. Marie-Paule Clerinx
011 78 80 02
marie-paule.clerinx@asster.be

Coördinator mobiele teams

Luc Schalenbourg
0478 27 13 38
luc.schalenbourg@reling.be

Lokale intersectorale samenwerking (kruispunten)

Kruispunt Noord-Limburg

Promotoren:

Fien Driesen / Marc Goossens
0490 66 85 81
kruispuntnoordlimburg@gmail.com
(enkel donderdagvoormiddag, voicemail doorheen de week)

Kruispunt West

Promotor:

Nieke Plessers
0492 23 12 35
kruispuntwest@outlook.be
(enkel vrijdagvoormiddag, voicemail doorheen de week)

Kruispunt Herkenrode

Promotor:

Caroline Praet
0490/ 66 86 77
kruispuntherkenrode@gmail.com
(enkel vrijdagvoormiddag, voicemail doorheen de week)

Kruispunt Haspengouw

Promotoren:

Sabien Vanhoef / Giselle Zwerts
(start vanaf 16 september 2021)

Subregionaal overleg

RELING Overleg Noord-Limburg

Voorzitters:

Fons Plas / Peter Beks
011 63 24 00 / 011 54 72 43
coordinatie@bwnl.be  / peter.beks@dagg-cgg.be   

RELING Overleg West

→ contacteer de netwerkcoördinator

RELING Overleg Haspengouw

Voorzitters:

Niek Geuens / Luc Schalenbourg
011 70 27 70 / 0478 27 13 38
niek.geuens@vistha.be  / luc.schalenbourg@reling.be

RELING Overleg Haspengouw

→ contacteer de netwerkcoördinator

Functieoverleg

Functie 1A overleg:
Algemene preventie, promotie van de GGZ en beeldvorming: 
Limburgs Platform Geestelijk Gezond (LPGG)

Functiecoördinator:

Peter Beks
011 54 72 43
peter.beks@dagg-cgg.be

Functie 1B overleg:
Ondersteuning 1e lijn, indicatiestelling, screening,
vroegdetectie en vroeginterventie:

Functiecoördinator:

→ contacteer de netwerkcoördinator

Functie 2 overleg:
Mobiele Teams

Functiecoördinator:

→ Coördinator mobiele teams

Functie 4 overleg:
Residentiële zorg

Functiecoördinator:

→ contacteer de netwerkcoördinator

Functie 5 overleg:
Specifieke woonvormen

Functiecoördinator:

Niek Geuens
011 70 27 70
niek.geuens@vistha.be

Netwerkoverleg

Netwerkcomité

→ netwerkvoorzitter

Netwerkteam

→ de netwerkcoördinator

Werkgroep Resources

→ Coördinator mobiele teams