Meteen naar de inhoud

OVER NETWERK RELING

Een netwerk dat coördineert en organiseert

RELING is het organisatienetwerk geestelijke gezondheidszorg van West-Limburg. Als psy107 project bouwt netwerk RELING een zorgcircuit uit voor volwassen (18j-64j) met een psychische kwetsbaarheid.

RELING coördineert als netwerk van partners de samenwerking tussen patiëntvertegenwoordigers, familievertegenwoordigers, zorgaanbieders uit de eerste lijn, welzijn en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

RELING organiseert specifieke zorgvormen, o.a. door middelen voor residentiële zorg mobiel in te zetten. Door pooling van bestaande middelen, projectmiddelen en nieuwe structurele financieringen worden innovatieve acties ondernomen om bepaalde leemtes in het zorgaanbod op te vullen vanuit een gezamenlijke visie op goede geestelijke gezondheid.

Een netwerk in evolutie

RELING is van start gegaan op 6 juni 2011 met als opdracht om voor de eigen werkingsregio de geestelijke gezondheid te hervormen aan de hand van de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door realisatie van zorgcircuits en netwerken‘. Gezamenlijk, en elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise, dragen de partners bij tot vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering. En dit op alle domeinen, van preventie tot herstel.

De structuur van het netwerk RELING is zo opgebouwd dat het overleg en de samenwerking tussen zorgaanbieders op lokaal niveau bevorderd en ondersteund wordt. De opdeling van de netwerkregio in 4 subregio ’s die samenvallen met de eerstelijnszone ’s zorgen voor samenvallende samenwerkingsgebieden met de partners uit eerste lijn en welzijn. 

Binnen de provincie Limburg werkt RELING nauw samen met de netwerken NOOLIM, LIGANT, ZAG en vzw PSYCHE. Ook over de provinciegrenzen heen bestaan er samenwerkingsinitiatieven met de andere netwerken. 

Een netwerk van geëngageerde partners

ASSTER
CAW Limburg
CM Limburg
De Voorzorg
Eerste Lijn
Familiehulp Limburg
GTB Limburg
Integra
i-mens
Jessa
KLAV
KOHESI

Landelijke Thuiszorg
LEF

Liberale Mutualiteit
LOGO Limburg
LSB²
Netwerk Zorg voor Geïnterneerden
Noorderhart
Beschut Wonen Noord-Limburg
OVT Homecare
Psychologenkring Haspengouw
Psychologenkring Herkenrode
Psychologenkring Noord-Limburg
Similes
St. Franciskus ziekenhuis
St.Trudo ziekenhuis
Uilenspiegel
VAD
VISTHA
VVBV
Wit Gele Kruis Limburg

2011: netwerk RELING bestaat 5 jaar. 

Lees er alles over in onderstaande publicatie!

2021: netwerk RELING bestaat 10 jaar. 

Bekijk onderstaande video!