Meteen naar de inhoud

ZORG AAN GEÏNTERNEERDEN HvB ANTWERPEN

Naar een zorgtraject voor personen met een interneringsstatuut 

Netwerk RELING is samen met enkele specifieke zorgpartners lid van het netwerk zorg aan geïnterneerden voor het werkingsgebied “Hof van beroep Antwerpen” (provincies Antwerpen en Limburg). Zorgpartners van het netwerk RELING bieden waar mogelijk reguliere en gespecialiseerde begeleiding aan personen met een interneringsstatuut.
 

Mobiel equipe internering 

De Mobiele Equipes Internering (MEI) dragen bij tot de doorstroom van geïnterneerde personen en trachten (her-)opnames in de gevangenissen te vermijden. > Contactgegevens

Netwerkcoördinator 

De netwerkcoördinator vormt een brug tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg met als doel adequate zorg te bieden aan personen met een interneringsstatuut.  Hiertoe organiseert de netwerkcoördinator overleg tussen voorzieningen en werkt hij/zij mee aan een de uitbouw van een volledig zorgaanbod voor mensen met een interneringsstatuut.
> Contactgegevens